Biografie

Fatima Elatik is een Nederlandse politica van de Partij van de Arbeid. Geboren en getogen in Amsterdam en van Marokkaanse afkomst. Ze haalt haar havo diploma in 1991 aan het Amsterdams lyceum in Amsterdam Zuid. Van 1991 tot 1996 volgt ze een hbo lerarenopleiding biologie.

Na haar afstuderen wordt ze projectmedewerker Grote Stedenbeleid in Rotterdam. In 1997 treedt ze aan als beleidsadviseur van burgemeester Schelto Patijn. Een jaar later wordt ze gemeenteraadslid voor de PvdA en werkt ze als beleidsmedewerker jeugdcriminaliteit bij het ministerie van Justitie in Den Haag. In 2002 wordt ze wethouder in stadsdeel Zeeburg met de portefeuille onderwijs, jeugdbeleid, sport en vrouwenempowerment. Vanaf 2009 is ze er stadsdeelvoorzitter. Fatima Elatik wordt lijsttrekker van de Partij van de Arbeid voor de stadsdeelraadsverkiezingen van maart 2010 voor het nieuwe stadsdeel Oost. Sinds 2010 is ze stadsdeelvoorzitter van dit stadsdeel, een snel groeiend en groot stadsdeel van Amsterdam met 112 duizend bewoners, en meer dan 100 nationaliteiten. Ze behartigt als voorzitter de portefeuilles Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Dienstverlening, Sport, Economische Ontwikkeling, Interne Organisatie en Fusie.

Naast haar werk is Elatik bestuurslid voor theaterproject The Female Factory, het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam en stichting Giving Back, die ‘high potential’ scholieren met een allochtone achtergrond ondersteunt bij hun studie en carrière in het bedrijfsleven.

Als Stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Oost staat Fatima Elatik voor veiligheid en leefbaarheid die samen met bewoners gerealiseerd wordt. Ook staat zij voor een stadsdeel dat financieel gezond is in deze tijden van economische recessie en voor een organisatie die dienstbaar is aan de bewoners.

Als persoon en als bestuurder vecht ze tegen alle vormen van uitsluiting. Zij staat voor een Nederland waar religie of etnische achtergrond niet telt, maar waar de verantwoordelijkheid die je neemt in de samenleving belangrijk is. Een samenleving waarin hard wordt gestreden om iedereen een kans te geven om te excelleren en waar onderlinge verbondenheid wordt versterkt.